3:16 chiều - Thứ Sáu Tháng Một 19, 9038

Khai Đàn Dược Sư Cầu An Đầu Năm Nhâm Thìn Tại Chùa Long Bửu Quận 4


Hôm nay ngày mùng 9 tháng giêng năm Nhâm Thìn. Tại Đạo Tràng Long Bửu quận 4 Hòa Thượng Phương Trượng cùng chư Tăng bổn tự và thập phương thiện tín Phật tử thành kính trang nghiêm khai đàn cầu an, cung thỉnh Thất Phật Dược Sư Như Lai, cung nghinh Thập Nhị Dược Xoa Thần Tướng lâm đàn chứng minh công đức, đồng thời thắp đèn quang minh nhứt tâm nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, phong điều vũ thuận.

Nguồn: http://chuaminhthanh.com

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Văn hóa

Comments are closed.