3:16 chiều - Thứ Ba Tháng Một 19, 9013

Câu Đối Mừng Xuân Nhâm Thìn-2012

Thích Thiện Hữu

Thành tâm kính chúc Chư Tôn đức Tăng-Ni, quý Phật tử xa gần một năm mới viên thành Phật sự, hạnh phúc viên dung! Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

1. Mừng Xuân tha thiết nhớ Quê Cha, chẳng để khách trần mờ tâm tánh, Tết đến nghe hồn thanh thoát;

Đón Tết ngậm ngùi thương Đất Tổ, không cho phiền não lướt Bồ đề, Xuân về thấy trí nhẹ nhàng.

2. Hướng về đất Mẹ, đêm hai chín tha phương, tu tập Văn-Tư-Tu,

đêm ngày vun bồi hoa Bát nhã;

Noi gương chốn Tổ, sáng mùng một viễn xứ, hành trì Giới-Định-Tuệ,

tháng năm chăm bón nụ Bồ đề.

3. Đêm hai chín, hiến hết tâm thành lên Thánh-Phật, lắng nghe tiếng chuông ngân, chẳng để não phiền trói buộc;

Sáng mùng một, dâng trọn lòng son đến Tiên-Hiền, chăm nhìn cành mai nở,

nên cho chân tánh thong dong.

3. Lễ Phật đầu xuân, Tăng-Ni diệt tuyệt Tham-Sân-Si, tiến tu chánh đạo;

Nguyện hương ngày Tết, Phật-tử hành trì Giới-Định-Tuệ, toả ngát Thiền môn.

4. Tân Mão năm cũ qua, dạo khúc Lục-hoà, đượm thắm nghĩa nhân, tình tha thiết;

Nhâm Thìn ngày mới đến, hát bài Như-Thị, dạt dào ân đức,

đạo thiêng liêng.

5. Tết đến, đoạn trừ Não-Lậu-Hoặc, phát triển Bi-Từ, nở hoa chánh giác;

Xuân về, tu tập Văn-Tư-Tu, vun bồi Hỷ-Xã, kết nụ tâm xuân.

6. Xuân đến, Xuân đi, đêm hai chín, đốt pháo mừng Xuân, luôn giữ nguồn tâm Như-thị;

Tết thay, Tết đổi, sáng mùng một, tụng kinh vui Tết, vẫn gìn tạng trí Bản- lai.

7. Trời Xuân lồng lộng, vạn vật thắm tình không phân biệt;

Hoa Tết sắc hương toả, từng cây tô điểm nét đặc thù.

8. Xuân đến, xuân đi, Tăng-Ni viên thành tứ trí, chớ để Xuân lòng ủ rũ;

Hoa khai, hoa rụng, Phật-tử hạnh mãn tam thân, đừng cho hoa trí héo khô.

9. Đào trắng điểm bên đường, đất Bắc hân hoan, khoe sắc thắm;

Mai vàng tươi trước ngõ, trời Nam bừng tỉnh, toả hương thơm.

10. Cánh bướm lượn cành hoa, gió hát bài ca như thị;

Con chim về tổ ấm, trăng ngâm khúc nhạc bản lai.

11. Hái lộc đêm Xuân, được Văn-Tư-Tu là hên hết;

Lì xì ngày Tết, cho Giới-Định-Tuệ mới tuyệt vời.

12. Tết đến, nước vẫn biếc, non vẫn xanh, đối cảnh luôn ghi: Sông là sông, núi là núi;

Xuân về, mai thêm vàng, đào thêm thắm, va duyên hẳn nhớ: cảnh là cảnh, cây là cây.

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Chuyên đề Mùa Xuân, Văn hóa

Comments are closed.