Tôn chỉ hoạt động

TÔN CHỈ VÀ ĐƯỜNG HƯỚNG SINH HOẠT CỦA CỰC LẠC CẢNH GIỚI TỰ.

  • Cực lạc Cảnh Giới Tự là một tu viện Phật giáo Đại thừa, được xây dựng từ năm 2005 trong một vùng đồi núi đẹp thuộc thành phố Chiangmai, miền Bắc Thái Lan.
  • Nhằm kiến tạo một môi trường đặc biệt thanh tịnh và trang nghiêm cho sự tu tập cầu giải thoát, ngôi tự viện Cực Lạc Cảnh Giới này được hình thành; trước làm nơi thường trú cho những vị dấn thân kiến tạo, sau cho những hành giả, Phật tử nào muốn sống một cuộc đời chuyên tu niệm, nguyện cầu giải thoát trong đời này, xa lánh hẳn trần thế bên ngoài vốn có nhiều hệ lụy khổ đau.
  • Cực Lạc Cảnh Giới Tự là ngôi tu viện chung của chư tăng và tất cả người Phật tử Việt Nam trên thế giới. Mọi sự phát tâm của chư tăng, Phật tử Việt Nam cũng như không phải Việt Nam đến tu viện để thăm viếng, ở lại tu học ngắn hoặc thường trụ đều được hoan hỷ đón nhận.
  • Cực Lạc Cảnh Giới Tự có đầy đủ phương tiện và trách nhiệm để chu cấp mọi tiện nghi trong ẩm thực, lưu trú và đi lại gia hạn Visa nếu chư tăng và người Phật tử phát tâm ở lại tu học dài hạn.
  • Cực Lạc Cảnh Giới Tự là nơi thanh tịnh để chuyên tu, chư tăng và Phật tử tu tập thanh tịnh, giữ giới luật và thực hành sáu pháp hòa kỉnh. Tránh mọi sự tụ tập ồn náo, luận bàn việc thế sự, chính trị gây chia rẽ.
  • Mọi chư tăng và Phật tử đến với Cực Lạc Cảnh Giới Tự có đầy đủ thời gian và sự sinh hoạt tự do của mình trong 3 ngày đầu. Nếu trú lại lâu hơn phải nên y cứ theo nội quy sinh hoạt căn bản của tu viện trong các thời khóa công phu tu tập sáng tối.

Cực Lạc Cảnh Giới Tự trong thời gian tới sau lễ Khánh thành sẽ có những chương trình sinh hoạt và tu tập theo 3 phương hướng.
1) Sinh hoạt theo hình thức của một ngôi chùa, gồm có các hoạt động của tu tập cá nhân, đại chúng, các thời khóa công phu.v.v…

2) Sinh hoạt theo phương hướng của một Phật học viện, gồm có các chương trình giảng dạy Phật học, các lớp, khóa tu tập ngắn và dài hạn do chư tăng Việt Nam hoặc chư tăng Tây Tạng, Thái Lan, Miến Điện hướng dẫn.v.v… Các chư tăng, Phật tử các nơi trên thế giới cũng về tu viện tu học, thường trú. Các lớp ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Tây Tạng, tiếng Hoa, tiếng Thái cũng sẽ được mở giảng dạy và đào tạo. Tất cả các khóa tu học và đào tạo này đều được miễn phí cho chư Tăng và Phật tử Việt Nam tham dự.

3) Một phần sinh hoạt theo nhập thất, dành cho những hành giả đi chuyên sâu vào việc tu tập, nghiên cứu nội điển, và không tiếp xúc với bên ngoài.

  • Cực Lạc Cảnh Giới Tự là tài sản chung của Phật giáo, của chư tăng và người Phật tử Việt Nam trên thế giới đóng góp. Không một ai có thể nhân danh chiếm dụng hoặc tìm cách sở hữu cho cá nhân mình. Không một vật dụng, tài sản nào được phép lấy ra khỏi tu viện nếu không xin phép hoặc thưa trình trước.
  • Vị sáng lập tu viện và chúng thường trụ có quyền quyết định sau cùng trong việc điều hành, giải quyết sự việc, giới thiệu và chấp nhận cho mọi sự ở lại thăm viếng, lưu trú ngắn hạn hoặc thường trụ.

Thay mặt ban sáng lập và điều hành Cực Lạc Cảnh Giới Tự.

Tỳ kheo. Thích Hạnh Nguyện.