2:33 chiều - Thứ Tư Tháng Một 17, 2018

Trung Quốc: Chùa Thiếu Lâm nhận môn đồ châu Phi

Tịch Nhiên (dịch)
image Ngày 19/2/2012, Pháp sư Vĩnh Tín – Phương trượng chùa Thiếu Lâm – Tung Sơn, tỉnh Hà Nam và sáu đệ tử Thiếu Lâm đến từ châu Phi cùng tiếp đón 4 đệ tử mới tại phòng Phương trượng.

Hiện nay chùa Thiếu Lâm đã có mười đệ tử đến từ Gabonaise, Cameroon, Uganda, Cote d’ivoire, Congo – châu Phi. Chùa Thiếu Lâm sẽ cung cấp miễn phí vấn đề ăn ở cho họ trong thời gian 3 năm, để họ tìm hiểu nền văn hóa Thiếu Lâm

Tháng 11/2011 vừa qua, sáu đệ tử Thiếu Lâm vượt trùng dương từ Cameroon, Uganda và Gabon – châu Phi đến chùa Thiếu Lâm – Tung Sơn, học văn hóa Thiếu Lâm như học Thiền, võ công, y hoc, nghệ thuật… . Trải qua hơn ba tháng khắc khổ học tập, sáu vị này đã học được hai bộ quyền pháp Thiếu Lâm, và có thể dùng ngôn ngữ đơn giản Trung Quốc để giao lưu với mọi người. Hôm nay, họ đến trước phòng Phương trượng báo cáo tổng kết với Pháp sư Vĩnh Tín những gì mà họ đã chuyên tâm học tập và luyện công hơn ba tháng qua.

Pháp sư Vĩnh Tín khai thị: “Hơn ba tháng ngắn ngủi, mà các con đã có thể luyện xong hai bộ quyền pháp Thiếu Lâm, các động tác, vận chuyển hơi thở cũng đạt được tiêu chuẩn phù hợp, thật là có sự tiến bộ nhanh như thế đấy, cộng với sự tinh tấn cần mẫn, phấn đấu không thể tách rời, ta rất có niềm tin đối với các con. Hy vọng trong tương lai các con có thể dụng công học tập khắc khổ hơn nữa. Hôm nay có bốn đệ tử đến đại gia đình Thiếu Lâm chúng ta, trong sinh hoạt học tập sau này, các con nên giúp đỡ lẫn nhau.

Trong lời khai thị chất phác nhưng khẳng định của Phương trượng Vĩnh Tín, làm cho các đệ tử Thiếu Lâm mới đến vô cùng xúc động. Sau khi xem sáu sư huynh biểu diễn công phu, bốn sư đệ châu Phi tràn đầy niềm tin, họ tin rằng những ngày tháng học tập văn hóa trong chùa Thiếu Lâm, họ sẽ thu hoạch được nhiều kết quả tốt.

Lễ sư phụ

Phô diễn công phu Thiếu Lâm

Tình sư đệ

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Phật giáo thế giới

Comments are closed.