2:31 chiều - Thứ Tư Tháng Một 17, 2018

Hoa Kỳ: Đàn tràng Mandala Như ý tại San Jose

Võ Văn Tường – Sen Viet Media and Tourism Corporation

Trong 2 ngày 09 và 10-6-2012, tại Santa Clara County Fairgrounds Pavillion Hall, thành phố San Jose, Hoa Kỳ, Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose đã tổ chức Pháp hội Quán Âm Sám, Đàn tràng Mandala Như ý và thuyết pháp do Thầy Hằng Trường hướng dẫn và thuyết giảng.

Tài liệu của Hội cho biết : “Madala là chỗ chư Phật, Bồ tát giáng lâm; là chỗ tập trung tâm lực để thăng hóa tâm thức; là chỗ sản sinh vô biên công đức và pháp lành. Mandala Như Ý là Mandala lấy biểu tượng trong suốt vô nhiễm của Chân Tâm làm trung tâm; là Mandala lấy thần chú Như Ý Bảo Luân Vương của đức Quán Âm làm nguồn năng lượng; là một phương tiện thù thắng giúp mọi người trong cộng đồng tham gia để kiến tạo một từ trường tích cực , thuần thiện và lành trị.”

Đàn tràng được tổ chức trang nghiêm, trọng thể.

Nguồn: phattuvietnam.net

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Phật giáo thế giới

Comments are closed.