3:00 sáng - Thứ Ba Tháng Một 23, 2018

Archive: Phật học thường thức Subscribe to Phật học thường thức

Phước

 Lưu Đình Long Phước (hay Phúc) là từ mà người ta thường dùng để chỉ cho những điều may mắn, những sự tốt đẹp đến với mình và người… Phước trong đời sống Nói đến phước thì...

Trí tuệ trong Đạo Phật

HT. Thích Minh Châu Mục đích của Đạo Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi loài, nhưng phải là người có trí mới biết được con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc. Mục đích của Đạo Phật...

Dọn rác trong tâm

THÍCH QUẢNG LỢI Sáng nay, trong mỗi bước chân thiền hành bên thềm Thất, theo dõi từng hơi thở vào ra của mình để cảm nhận được sự có mặt của chính ta trong hiện tại này, tôi lại chợt...

An trú bây giờ

GNO – Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn Bụt dạy có pháp “hiện trú lạc pháp” (an trú trong hiện tại) nhằm giúp hành giả có cơ hội tiếp xúc với hiện tại mầu nhiệm, yếu chỉ của hạnh...

Ý Nghĩa Nhẫn Nhục của Đạo Phật

Thích Minh Hoàng Kinh Kim Cang Đức Phật dạy rằng: “Nhứt thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển, ưng tác như thị quán”. Bằng trí tuệ siêu việt của bậc giác ngộ...

Chiến sĩ áo vàng

Thích Như Điển  Người xuất gia từ ngàn xưa cho đến ngày nay, dầu Nam Tông hay Bắc Tông, dầu Tây Tạng hay Việt Nam, dầu Ðại Hàn hay Nhật Bản v.v… khi hành trì những nghi lễ truyền thống, đa...

Người mù sờ voi

A Lan Nhã Thuở xưa, tại thành Savatthi, có một ông vua nọ muốn bày trò vui, ra lệnh nhóm tất cả những người sanh ra đã mù trong thành lại một chỗ, bảo chia họ thành nhiều nhóm, rồi sai đưa một...

Khái niệm về Vô Minh trong Phật Giáo

Hoang Phong Cứu cánh của Phật giáo là sự Giác Ngộ, phương tiện giúp đạt được Giác Ngộ là Trí Tuệ, và đối nghịch với Trí Tuệ là Vô Minh. Vậy muốn đạt được Giác Ngộ thì phải loại...

Cảm niệm ngày Phật thành đạo

Thích Nguyên Tạng Hằng năm cứ mỗi độ cuối đông, toàn thể Phật giáo đồ trên khắp năm châu bốn bể, đều long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo (vào ngày...

Hướng về Thành đạo

Làm lễ kỷ niệm ngày thành đạo của đức Thế Tôn, bằng cách học Pháp, hành theo Pháp và chứng ngộ Pháp, thì không còn có bất cứ lễ kỷ niệm nào có ý nghĩa cao hơn nữa cả… Đức Thế...