6:43 sáng - Thứ Tư Tháng Hai 21, 2018

Archive: Phật học cơ bản Subscribe to Phật học cơ bản

Nguyên lý hòa bình trong Phật giáo Đại thừa

Đã từ lâu, vấn đề vai trò của tôn giáo trong việc kiến tạo và bảo vệ nền hòa bình thế giới đã thu hút sự quan tâm không chỉ của giới chính khách mà hầu như của tất cả những ai đang...

Tu Hạnh Nhẫn Nhục Có Phải Là Im Lặng Chịu Đựng Không

Việt Dịch: Thích Minh Quang Nhẫn Nhục là hạnh thứ ba trong Lục độ. Độ có nghĩa là vượt qua biển khổ phiền não. Nhẫn Nhục độ quả thật cũng có nghĩa là im lặng chịu đựng. Ví dụ như Kinh...