3:08 sáng - Thứ Ba Tháng Một 23, 2018

Archive: Phật giáo & Khoa học Subscribe to Phật giáo & Khoa học

Freud và Phật giáo sự tương đồng đến kinh ngạc

Cho đến nay, có thể nói nhân loại đã 3 lần bị đảo lộn các chuẩn mực, sụp đổ các niềm tin. Đầu tiên là thuyết nhật tâm. Khi cả nhân loại đều tin rằng trái đất là trung tâm của vũ...

Khoa học và Phật giáo: Trước ngã tư đường

GS. Trịnh Xuân Thuận Khoa Học và Phật Giáo vốn có những phương thức khác biệt rất cơ bản trong việc nghiên cứu thực tại. Trên bình diện khoa học, tri thức và luận lý nắm giữ những vai...

Các tín đồ Phật giáo hạnh phúc hơn

Các nhà khoa học đã có bằng chứng cho thấy tín đồ Phật giáo hạnh phúc và điềm tĩnh hơn những người khác. Theo kết quả của các cuộc thử nghiệm tại Mỹ, những vùng não liên quan tới tâm...

CÓ THẾ GIỚI KHÁC KHÔNG?

CÓ THẾ GIỚI KHÁC KHÔNG? ĐOÀN VĂN THÔNG (CÓ PHẢI QUẢ ĐẤT CHÚNG TA LÀ HÀNH TINH ĐỘC NHẤT CÓ SỰ SỐNG HAY CÒN CÓ NHIỀU THẾ GIỚI KHÁC NỮA TRONG VŨ TRỤ BAO LA VÔ TẬN?) LỜI MỞ ĐẦU Từ ngàn  xưa,...