6:31 sáng - Thứ Tư Tháng Hai 21, 2018

Archive: Phật Học Subscribe to Phật Học

Lâm chung Tam Ðại Yếu Quyết

Ðiều bi thảm nhất trong thế gian thật không chi bằng cái chết, nhưng khắp cả người đời có ai may mắn thoát được nổi? Vì vậy, người hữu tâm muốn lợi mình lợi người thì chẳng thể...

Ấn Quang Pháp Sư Khai Thị Cho Người Mới Phát Tâm Học Phật

A. Tôi thường nói: Muốn được sự thật ích của Phật pháp, phải tìm nơi lòng kính sợ. Có một phần cung kính, tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phúc tuệ. Có mười phần cung kính,...

Vai trò của Tăng Ni trẻ trong thời đại mới

Đúng như vậy, bất kỳ một tổ chức nào dù lớn hay nhỏ, thì yếu tố con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất, để một xã hội phát triển về mọi mặt thì không thể thiếu như những tài...

Nhập không môn vào vô lượng nghĩa định

Trên bước đường tu, nên nhớ rằng A lại da thức của chúng ta chất chứa toàn bộ các dữ kiện chẳng những của một kiếp sống, mà nó có khả năng chứa vô số việc từ bao đời bao kiếp, nói...

Thuyết nhân quả qua lăng kính duy thức

Thích Nữ Nguyên Chủng MỤC LỤC Lời nói đầu PHẦN DẪN NHẬP 1.1. Lý do chọn đề tài 1.2. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn 1.3. Phạm vi nghiên cứu và phương pháp luận PHẦN NỘI DUNG Chương 1: TRÌNH...

Sự sống phải chăng là vĩnh cửu?

Liệu rằng có tồn tại một cuộc sống khác sau khi người ta chết đi? Và liệu bản chất của sự bất tử có nằm trong một linh hồn vật chất? Khi thân xác vật lý của chúng ta chết đi giống...

Khi mệnh chung, thấy điềm lành có phải là triệu chứng giải thoát không? – Pháp Sư Thánh Nghiêm

Có thể là giải thoát, nhưng đa số trường hợp là không phải. Nói điềm lành hiện ra lúc mệnh chung là chỉ mùi hương lạ, có thiên nhạc, có ánh hào quang, có hình ảnh Phật, Bồ Tát hiện ra,...

Thường – Vô thường

Thay đổi – một sự kiện đơn giản  nhưng lại là điều khó hiểu và  khó chấp nhận nhất cho mọi người. Thế mà, nó lại là một trong chỉ vài thứ xảy ra hàng ngày ta có thể biết chắc...

Tín Ngưỡng Theo Phật Giáo Cần Phải Qui Y Tam Bảo Không – Pháp Sư Thánh Nghiêm

Pháp Sư Thánh Nghiêm Nhất định phải Qui Y! Tín ngưỡng Phật Giáo cần phải đầy đủ Tam Bảo. Điều này khác với tín ngưỡng dân gian sùng bái quỉ thần. Tam Bảo là chỉ Phật Pháp Tăng. Xưng là...

Ý Nghĩa Nhẫn Nhục của Đạo Phật

Thích Minh Hoàng Kinh Kim Cang Đức Phật dạy rằng: “Nhứt thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển, ưng tác như thị quán”. Bằng trí tuệ siêu việt của bậc giác ngộ...