3:19 chiều - Thứ Tư Tháng Hai 24, 3464

Archive: Tìm hiểu về Đức Phật Subscribe to Tìm hiểu về Đức Phật

HT. Thích Thiện Hoa

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

HT.Thích  Thiện Hoa A. MỞ ĐỀ ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA LÀ MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG Bắt nguồn một tôn giáo nào, vị giáo chủ bao giờ cũng là một tấm gương sáng cho tín...

Đức Phật trong cái nhìn của các nhà Khoa Học

“Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám...

Bác bỏ luận điểm cho rằng đức Phật là người tích hợp tư tưởng Triết Học Ấn Độ

Thích Tâm Bình – Kim Liên I. DẪN NHẬP Luận điểm cho rằng Đức Phật là người tích hợp tư tưởng triết học Ấn Độ bắt đầu với các triết gia Bà-la-môn giáo nhằm hạ thấp triết học...