3:09 sáng - Thứ Ba Tháng Một 23, 2018

Archive: Bước đầu học Phật Subscribe to Bước đầu học Phật

Phải có con mắt trạch pháp khi nghe Kinh

HT. Thích Thiện Siêu Khi dịch xong kinh Trường A-hàm năm 1962 tôi cảm thấy có một vài thắc mắc tuy thông thường nhưng sẽ không tránh khỏi xuất hiện một cách mau lẹ đến ít nhiều quý vị đọc...

Học Phật bằng cách nào ?

HT. Thích Thanh Từ Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian môn học nào cũng có phương pháp riêng của nó. Ví như môn toán học, người học trò trước...

Thái độ cần có khi đọc kinh Phật

HT. Thích Thiện Siêu Sự phân chia bộ phái Ðại Tiểu thừa nếu có lợi về mặt phát huy đạo lý đến chỗ có hệ thống tinh vi thì cũng đã gây ra không ít sự câu nệ sai lầm làm trở ngại, thiệt...

Hồng Ân Chư Phật

Đào Văn Bình Làm Thế Nào Báo Hồng Ân Chư Phật? (Cảm ứng bởi 10 Đại Nguyện của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát) Hiện nay chúng ta đang sống trong thời kỳ mà cực đoan, quá khích đối đầu với chủ...

Học Phật

TS Huệ Dân Phật giáo không đòi hỏi lòng tin mù quáng vào những giáo điều hay tín điều, trái lại, Phật giáo khuyến khích con người chứng nghiệm giáo lý qua trí tuệ suy xét và qua kinh nghiệm của...