3:09 sáng - Thứ Ba Tháng Một 23, 2018

Archive: Bước đầu học Phật Subscribe to Bước đầu học Phật

Đời Sống Hằng Ngày Của Đức Phật

Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhứt trên thế gian. Ngài luôn luôn bận rộn với công việc đạo pháp trọn ngày, trừ những lúc phải để ý đến...

Tổ sư Nguyên Thiều với hành tung và thi kệ thị tịch

Tổ sư họ Tạ, húy Nguyên Thiều, tự Hoán Bích, sinh giờ Tuất, ngày 15 tháng 5 năm Mậu tý, tức là ngày 08 tháng 7 năm 1648, tại huyện Trình Hưng, phủ Triều Châu, Quảng Đông. Năm 19 tuổi xuất gia...

Con đường vào đạo

Tâm Hạt Giờ đây, mỗi lần tụng đến những câu kinh này, luôn gợi cho tôi nhớ về những nghịch cảnh và thuận duyên mà bản thân đã từng nếm trải qua những giai đoạn trong cuộc đời. Cũng...

Lược Ý Hình Tượng Khổng Tước Minh Vương và Đàn Thành trong Đông Mật Phật Giáo Bắc Truyền

Thích Tâm Mãn – 釋 心 滿 (chuaminhthanh.com) Đàn Thành Khổng Tước Minh Vương là một trong những đàn thành nổi tiếng linh hiển nhất của Đông Mật, được rất nhiều Triều Đình và dân chúng...

Đức Phật con người vĩ đại

Đức Phật là một con người có nhân cách đặc biệt siêu phàm, có một không hai trong lịch sử của nhân loại. Một văn hào Âu châu nhận định rằng: “Không có nơi nào trong thế giới tôn giáo,...

Vài điều suy nghĩ về lộ trình tu đạo và thành đạo của đức Thế Tôn

VIẾT BỞI NGUYÊN LỘC Xưa nay, thường có hai khuynh hướng hiểu biết về lịch sử đức Thế Tôn nói chung và tiến trình thành đạo của Ngài nói riêng. Khuynh hướng thứ nhất thường cho rằng đức...

Lược Ý Danh Xưng A La Hán Trong Phật Giáo

Thích Tâm Mãn Danh xưng La Hán gọi đủ là A La Hán, một trong bốn quả vị của Thanh Văn và cũng là một trong 10 đức hiệu của Phật. Trong cổ ngữ của văn hóa và kinh điển Phật Giáo còn những...

Thập Bát La Hán Đồ

Thập Bát La Hán Đồ – tác phẩm hội họa về Thập Bát La Hán của nghệ nhân Châu Nhất Tân Thập Bát La Hán Các Ngài đã đạt được Tam minh, Lục thông và Bát giải thoát, vâng thừa giáo chỉ...

Lược Ý Hình Tướng và Nguyện Lực Của Đức Địa Tạng Trong Phật Giáo Bắc Truyền

Thích Tâm Mãn Một mùa Vu Lan lại qua trong tiếng mưa cuối mùa dần dần im bặt, mỗi niềm thương nhớ rồi cũng như mây chiều đọng lại cuối trời tây, bao người con hiếu hạnh lại chuẩn bị cho...

Nghệ Thuật Biểu Thị Nhân Dạng Đức Phật

Giai đoạn này kéo dài hơn năm trăm năm từ thế kỷ thứ VI trước Tây lịch đến thế kỷ thứ I sau Tây lịch. Trong giai đoạn này Đức Phật tức là Vị Thánh Nhân của Yên Lặng duy nhất chỉ được...