6:27 sáng - Thứ Tư Tháng Hai 21, 2018

Archive: Pháp môn Subscribe to Pháp môn

Cực Lạc vãng sanh nguyện

của ngài Tsong Khapa Losang Dragpa tại tu viện Dzing-Ji năm 1395 được dịch ra Anh Ngữ bởi Robert Thurman và nhân viên của “Library of Tibetan Works & Archives”. dịch ra Việt Ngữ bởi Vô Thức...

Pháp môn tịnh độ trong kinh Pàli

Người Phật tử Việt Nam xưa nay thường biết đến khái niệm Tịnh Độ qua các kinh nói về Phật Di Đà (Amitàbhasutra và Sukhavativyùhasutra ) từ Hán Tạng, vốn được phiên dịch từ kinh điển Sanskrit....

Tịnh độ qua cái nhìn của thiền

Thích Phước Sơn “Tịnh độ là lòng trong sạch, đâu còn ngờ hỏi đến Tây phương; Di đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực lạc” Ðây là hai câu phú trong bài Cư Trần...

An trú nơi cô tịch là thực hành của một Bồ Tát

Dilgo Khyentse Rinpoche Khi từ bỏ những nơi chốn không thuận lợi, những cảm xúc hỗn loạn dần dần phai nhạt; Khi không có những phóng dật, các hoạt động tích cực phát triển một cách tự nhiên; Khi...

48 Pháp niệm Phật – Diệu Không Đại Sư

Tác giả : Diệu Không Đại Sư 48 Pháp Niệm Phật Tác giả: Diệu Không Đại Sư (Giang Đô Trịnh Vi Am) Dịch giả: Sa Môn Thích Tịnh Lạc Kệ khai chuỗi Thay lời tựa Vài dòng của người đánh...

Làm vệ sinh bộ não

1. DẪN NHẬP Vệ sinh nghĩa gốc là: Vệ = bảo vệ; Sinh = sức khỏe, sự sống. Về sau có nghĩa rộng là: Làm cho sạch sẽ, lau chùi dọn dẹp ngăn nắp. Ví dụ: Làm vệ sinh căn phòng, căn nhà, chỗ...

Thiền là gì?

Phạm Doãn Thiền trong tiếng Anh, tùy theo ngữ cảnh, có thể được dịch như một danh từ: meditation, contemplation, concentration, abstraction, trance…hoặc như một động từ: to meditate, to comtemplate, to think...