6:40 sáng - Thứ Tư Tháng Hai 21, 2018

Archive: Pháp môn Subscribe to Pháp môn

Thiền trong cuộc sống

Ngày nay thiền đã trở thành phổ biến, ai cũng nói về thiền, sách báo nào cũng đề cập đến thiền, gần đây lại có chuyện du lịch thiền. Nhiều nhận định về thiền, nào là thiền là sự...

Thiền tập cho người đồng tính luyến ái

Thích Pháp Dụng Tại sao hành thiền? Có rất nhiều lý do. Nhưng trội hơn hết là sự suy nghĩ sáng suốt, xóa tan ngu si, ảo tưởng, tham lam, sân hận và ham muốn. Con đường đến Niết bàn là phải...

Các pháp môn trong đạo Phật

Đạt Lai Lạt Ma Đạo Phật tin rằng những cảm xúc của chúng ta xuất hiện do nhân và duyên. Luật Nhân quả là cốt lõi của giáo lý Phật đà. Đức phật vì vậy đã dạy “Tứ Diệu đế” (Bốn...

Tịnh Độ hiện tiền

Chân Đẳng Nghiêm Đây là những điều tôi đã được nghe khi Thầy đến thăm Trung Tâm Điện Ảnh Hollywood tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California để báo tin về dự án thực hiện cuốn phim...

Bình an trong mọi lúc

Bình an trong thiền định giống như sự yên lặng và êm đềm ở đáy đại dương, nơi không có gió và sóng như ở trên mặt biển. Nhiều người thường “hít thật sâu” trước khi đi vào trong đại...

Thiền pháp môm vô niệm

THIỀN PHÁP MÔN VÔ NIỆM LUẬN GIẢI VỀ PHÁP BẢO ĐÀN KINH CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG Nguyên tác The Zen Doctrine of No-Mind của DAISETZ TEITARO SUZUKI Chrismas Humphreys Biên tập & Giới thiệu ☸ Dịch Việt...

Ảnh hưởng của Du-già hành tông trong Mật tông Tây Tạng

Thích Nhuận Châu I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA DU-GIÀ HÀNH TÔNG TRONG PHÁP MÔN ĐẠI THỦ ẤN[1] Chúng ta sẽ nói đến sự quan hệ của triết học Du-già hành tông với Mật tông Tây Tạng....

Ngày Vía Đức Phật A Di Đà – nói chuyện Tu Tịnh Độ

Trong mấy năm gần đây phong trào tu Tịnh độ và đạo tràng Phật thất đã từng bước hình thành và nhân rộng khắp cả nước. Có một số Phật tử tại gia và những nhà học giả nghiên cứu đến...

Hương Thiền Tánh Không

Tôi không còn nhớ bắt đầu từ lúc nào tôi đã cảm nhận được hương vị ấy. Cho đến khi, mấy dòng chữ bất chợt trôi ra trên đầu ngọn bút thì hạnh phúc có mặt trong tôi nhẹ nhàng đến...

Thiền giúp ra quyết định thông minh hơn

Một nghiên cứu mới đã cho thấy việc tập thiền chính niệm (thiền định) có thể tác động đến việc ra quyết định của cho người, giúp họ quyết định một cách hợp lý. Ulrich Kirk, giáo sư...