Văn Khấn nguyện Giao thừa

Chuacuclac giới thiệu đến quý bạn đọc là Phật tử văn khấn nguyện như sau.

Văn Khấn nguyện Giao thừa
Văn Khấn nguyện Giao thừa

(Gia đình lạy 3 lạy, dâng hương quỳ trước bàn thờ Phật, dâng lời khấn thầm hoặc đọc có tiếng đủ để tất cả thành viên trong gia đình đều có thể nghe được):

KÍNH LỄ ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

KÍNH LỄ ĐỨC ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT

KÍNH LỄ CHƯ PHẬT – BỒ TÁT TRONG MƯỜI PHƯƠNG, BA ĐỜI

Kính nghe: Tân niên xuân đến đất trời reo vui. Phật Di Lặc thị hiện giữa cõi đời. Cây cối thì đâm chồi nẩy lộc, hoa thơm đua nở khắp chốn nơi, muôn loại chúng sanh thời hạnh phúc, khí thiêng tích tụ tại lúc này. Nay chúng con quỳ trước Phật đài, nguyện xin thắp đèn trí tuệ, đem từ bi soi sáng thế gian, hành Bồ tát đạo trong đời ô trược, cùng giúp nhau thiết lập an vui.

Kính xin chư Phật – Bồ tát, chư tôn Pháp, hết thảy Hiền thánh tăng chứng minh, quang giáng đến gia đường, từ bi che chở cho chúng con: Trước thềm năm mới, vạn sự an lành, tinh tấn tu học, gia đình hạnh phúc, khấm khá tiền tài, tăng phước tăng lộc, con cháu chăm ngoan, mọi người khỏe mạnh, gia đạo giữ gìn. Nguyện đem đôi tay và khối óc dựng xây cuộc đời thêm hạnh phúc. Cho con và tất cả chúng sinh sống với nhau bằng cả tình thương mến, biết yêu thương và tha thứ cho nhau.

Giờ này nhân tiết giao thừa, năm cũ qua đi và năm mới đang về, Phật tử chúng con, cung đón tân niên, kính lễ Tam bảo, nguyện cầu cho một năm mới thái hòa, muôn loài ấm no, phúc duyên đầy đủ. Chúng con thành tâm kính lễ chư Phật, Bồ tát, Hiền thánh tăng, chư vị thiện thần, từ bi gia hộ cho chúng con (tên…, hiện trú…) năm mới an khang, gia đình hạnh phúc, phước thọ miên trường, đạo tâm kiên cố, tiến tu đạo nghiệp. Cầu cho gia đạo và công việc của con sang năm mới hanh thông nhiều bề, làm ăn khấm khá hơn nhiều năm xưa để con có phương tiện giúp đời, tạo dựng cuộc sống thêm nhiều an vui.

Ngưỡng mong quý Ngài, chứng minh gia hộ.

(Cắm hương lên bàn thờ Phật, lạy 3 lạy, sau đó có thể thực hiện những nghi thức lễ Phật tùy ở mỗi gia đình).

Nguồn: Giacngo.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *