6:42 sáng - Thứ Tư Tháng Hai 21, 2018

Archive: Kiến trúc Subscribe to Kiến trúc

Vị Trí Nghệ Thuật Kiến Trúc Phật Giáo Trung Quốc Trong nền Kiến Trúc Cổ Đại Dân Tộc Trung Hoa (phần 1)

Thích Tâm Mãn Tôn giáo là một hiện tượng xã hội nhân loại, mà khi xã hội đó phát triển đến một giai đoạn lịch sử nhất định thì sản sinh hiện tượng này. Cũng như vậy do nhu cầu tín...

Hình ảnh: Chùa Minh Thành

TonnyPKU Tweet No tags for this post. Related posts Không có thẻ nào liên quan

Hình Ảnh Vườn Chùa Minh Thành

Minh Hoàng Tweet No tags for this post. Related posts Không có thẻ nào liên quan

Kiến trúc chùa Minh Thành…quá khứ và hiện tại.

Thích Tâm Mãn Chùa Minh Thành TP. Pleiku tỉnh Gia Lai sau hơn mười năm trùng tu, đã dần hình thành một thắng cảnh giữa miền sơn cước. Mặc dầu chưa hoàn toàn hoàn thành, nhưng nét đặc thù của...

Lược Ý – Ý Niệm “Giải Thoát Môn” Nét Đẹp Kiến Trúc Tam Quan Phật Giáo Nhật Bản (Phần 2)

Biên tập: Thích Tâm Mãn – Thích Minh Thông “Cổng chùa rộng mở” đó là tâm từ, tình thương vô hạn bình đẳng của Đức Phật đối với tất cả chúng sanh, không thân sơ, không giai...

Lược Ý – Ý Niệm “Giải Thoát Môn” Nét Đẹp Kiến Trúc Tam Quan Phật Giáo Nhật Bản (Phần 1)

Biên tập: Thích Tâm Mãn – Thích Minh Thông “Cổng chùa rộng mở” đó là tâm từ, tình thương vô hạn bình đẳng của Đức Phật đối với tất cả chúng sanh, không thân sơ, không giai...