2:48 sáng - Thứ Ba Tháng Một 23, 2018

Tập Tranh Cuộc Đời Đức Phật

Xin giới thiệu bộ tranh vẽ về cuộc đời hành đạo vĩ đại của Đức Phật

Bồ Tát Hộ Minh Tiền sanh của Đức Phật

Hoàng Hậu Ma Da Nằm Mộng Thọ Thai

Thái Tử Đản Sanh Bảy Bước Nở Hoa

Lễ đặt Tên Thái Tử

Tiên A Tư Đà Xem tướng Thái Tử

Ngồi Nhập Định Thấy Chúng Sanh Khổ

Văn Võ Thái Tử Hơn Người

Dạo Bốn Cửa Thành Thấy Bốn Tướng Khổ

Kết Hôn Với Công Chúa Da Du Đà La

Thái Tử Yêu Thương Mọi Người Sâu Sắc

Dạ Tiệc No Say Lộ Thể Xấu Xí

Nữa Đêm Từ Biệt Vợ Con

Rời Cung Xuất Gia

Kiếm Huệ Cắt Tóc

Liễu Ngộ Trung Đạo Xả Bỏ Khổ Hạnh

Mục Nữ Cúng Dường

Thề Nếu Chứng Đạo Bát Này Xin Chảy Ngược Dòng

Quán Tưởng Duyên Khởi

Long Vương Hộ Pháp

Ma Nữ Chướng Ngại

Ma Quân Đầu Hàng

Chứng Vô Thượng Chánh Giác

Phạm Thiên Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân

Tại Lộc Uyển Sơ Chuyển Pháp Luân Độ Năm Tỳ Kheo

Độ Hơn Ngàn Đệ Tử

Đức Phật Về Cung Thăm Người Thân

Gặp Lại Da Du Đà La

La Hầu La Bái Xá Lợi Phất làm Thầy

Đức Phật Độ Nan Đà

Thuyết  Pháp Cho Vua Tịnh Phạn Lúc Lâm Chung

Dưới Gốc Bồ Đề Thuyết Pháp Cho Chư Thiên

Sau Khi Thuyết Pháp Phật Quay Trở Lại

Phật Hiện Tướng Bệnh Sắp Nhập Diệt

Dưới Cây Ta La Phật Nhập Niết Bàn

Cuộc Đời Vĩ Đại Của Đức Phật

Nguồn: http://chuaminhthanh.com

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Hội họa

Comments are closed.