Tương lai

Tương lai

“Quá khứ là những gì đã trôi qua; tương lai thì chưa tới; chỉ có hiện tại mới là những giờ phút tuyệt vời”. Đúng là như...