2:29 chiều - Thứ Tư Tháng Một 17, 2018

Trăng (Thơ : Pháp Nguyên)

Kỷ niệm 50 năm

Kính tặng Hòa Thượng Thích Như Điển

Phương Trượng Viên Giác Tự

 

Vầng trăng vằng vặc gần xa

Ánh trăng tươi mát chan hòa nơi nơi!

Có, Không trả lại cho đời

Mong sao biển khổ sẽ vơi đi nhiều

Trăm năm có được bao nhiêu?

Tuổi xanh thoát đã ra chiều điểm sương!

Ghi ơn thiện hữu mười phương

Thiết tha cho biết con đường sáng trong

Thủy chung lòng lại hỏi lòng

Thân, tâm an lạc còn mong muốn gì

Khéo thay vạn hữu huyền vi!

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Số đặc biệt 201

Comments are closed.