4:57 chiều - Thứ Ba Tháng Một 16, 2018

Thích Tử Như Lai (Thơ: Thích Hạnh Tuệ)

Kính dâng HT Phương Trượng

 

Chùa Viên Giác – Hanover, Đức Quốc

Bậc thạch trụ tòng lâm

Sáng ngời hương đạo hạnh

Viên Giác và Viên Đức

Là bến đỗ an lành

Bậc tiếp Tăng độ chúng

Kế vãng rồi khai lai

Tăng tục về quy ngưỡng

Một Thích tử Như Lai

Bậc giáo nhân bất quyện

Đông Tây chẳng nề hà

Thắp ngọn đèn tuệ giác

Cho người khắp hằng sa

Bậc đạo sư thiện thệ

Bày phương tiện độ sanh

Cho khắp đời mộng mị

Thảnh thơi một cõi lành

Còn ánh trăng Phật pháp

Tặng người nhiều phước duyên

Ai phát tâm làm Phật

Sa môn ấy diệu huyền.

● Thích Hạnh Tuệ

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Số đặc biệt 201

Comments are closed.