4:55 chiều - Thứ Ba Tháng Một 16, 2018

Sinh Nhật (Thơ: Thiện Lâm Phạm Văn Mộc)


Thiên tuế trời cho rất hiếm hoi
Ai người đa phước mới lên ngôi
Nay Thầy được hưởng ngôi Trung Thọ
Sáu lăm (65) tuổi thọ thật tuyệt vời

Thành tâm kính chúc Thầy an lạc
Giáo hóa quần sanh mãi miệt mài
Xa lìa phiền não, dứt si mê
Hoàn thành Phật sự, đời an lạc.

— Thiện Lâm Phạm Văn Mộc

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Số đặc biệt 201

Comments are closed.