3:19 chiều - Thứ Bảy Tháng Hai 24, 3044

Hình ảnh Lễ Khánh Tuế 65 tuổi HT. Thích Như Điển

Hình ảnh Lễ Khánh Tuế 65 tuổi
Hòa Thượng Thích Như Điển
Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc

Hình ảnh Lễ Khánh Tuế 65 tuổi
Hòa Thượng Thích Như Điển
Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc
khanh_tue_HT_Nhu_Dien (28)khanh_tue_HT_Nhu_Dien (29)khanh_tue_HT_Nhu_Dien (30)khanh_tue_HT_Nhu_Dien (31)khanh_tue_HT_Nhu_Dien (32)khanh_tue_HT_Nhu_Dien (33)khanh_tue_HT_Nhu_Dien (36)khanh_tue_HT_Nhu_Dien (37)khanh_tue_HT_Nhu_Dien (38)

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Số đặc biệt 201

Comments are closed.