3:13 chiều - Thứ Ba Tháng Mười Hai 15, 1457

Hình ảnh của Hòa Thượng tại Úc (Hoàng Lan)

Hình ảnh
Hòa Thượng Thích Như Điển
tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu năm 2011 và 2012
Nhiếp ảnh: Hoàng Lan Giác Thiện Duyên

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Số đặc biệt 201

Comments are closed.