4:55 chiều - Thứ Ba Tháng Một 16, 2018

Đời Vân Thủy (Thơ : Sông Thu – HT.Thích Bảo Lạc)


doi-van-thuyMột vạn tám ngàn ngày là bấy
Kiếp tu hành ngẫm đấy mà nhanh
Nơi chào đời thôn danh Mỹ Hạc
Xã Xuyên Mỹ bản quán Duy Xuyên
Đất Quảng Nam hữu duyên hội ngộ
Bao anh hùng, văn võ, thi nhân
Sông Thu Bồn chứng nhân lịch sử
Bồi phù sa màu mỡ hữu tình
Tuổi mười lăm chú bé thư sinh
Bỏ thế tục đăng trình xuất gia
Năm sáu tư (1964) vào chùa Viên Giác
Nhờ ân sư dìu dắt tận tình
Cho nhập chúng tăng sinh hành điệu
Học Kệ Kinh Luật tiểu Tì Ni
Và phép tắc oai nghi chi tiết
Lòng lâng lâng chí quyết hăng say
Công phu sớm tối mau nhuần thuộc
Hướng tương lai nhập cuộc từ đây
Đời đạo nặng trĩu cả đôi vai
Công đèn sách bảy hai (1972) du học
Xứ Phù Tang tột bậc văn minh
Ngành giáo dục học trình chuyên biệt
Mong đợi ngày tốt nghiệp mở đường
Nuôi hoài bão kiên cường dõi bước
Di dân sang Đức quốc định cư
Chùa Viên Giác thành từ chín mốt (1991)
Như địa bàn hoằng pháp thuận duyên
Những bàn tay từ thiện tạo nên
Tuyển Phật trường hiển danh Thầy Tổ
Nhận đệ tử thế độ xuất gia
Lập đạo tràng đề ra phương án
Thiền Tịnh song tu giảng pháp mầu
Năm mươi năm hồ dễ một ngày
Đời vân thủy nhuốm màu thời gian
Chí bền dạ vững chủ tâm an
Nguyền xưa vẹn đạo vàng nở hoa.

Chúc mừng HT. Như Điển vừa tròn 50 tuổi đạo (1964 – 2014) vào tháng 6 năm 2014.

● Sông Thu

Đa Bảo, Blue Mountain, Úc Châu, 12.4.2014

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Số đặc biệt 201

Comments are closed.