2:29 chiều - Thứ Tư Tháng Một 17, 2018

Phật sự chùa

Hơn 4 tháng khởi công xây dựng cho tới hôm nay ba pho tượng tam thế Phật đã được hoàn thành, tượng Di Đà cao 12m, Quan Âm, Thế Chí cao 7m,  công trình còn lại như mười tám vị La hán, khu vực chánh điện Ưu-bà-di và những công trình khác  đang dang dở chùa sẽ cố gắng hoàn tất  xong trước khóa tu vào tháng 10/2012. Sau đây là một số hình ảnh trang nhà ghi nhận:

    vào buổi sáng sớm

mười tám vị La hán đang thi công

khu vực Ưu-bà-di

Tin ảnh Vạn Trí

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Cực Lạc Cảnh Giới

Comments are closed.