6:43 sáng - Thứ Tư Tháng Hai 21, 2018

Archive: H.T Bổn Sư Subscribe to H.T Bổn Sư

Bồ Đề Tư Lương Luận Quyển thứ năm

Thích Như Điển Bản của Thánh Giả Long Thọ – Tỳ Kheo Tự Tại giải thích – Đại Tùy Nam Ấn Độ Tam Tạng Đạt Ma Hấp Đa dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán – Sa Môn Thích Như Điển,...

Luận Bồ Đề Tư Lương – Quyển thứ hai

Thích Như Điển – Thánh Giả Long Thọ bản gốc – Tỳ Kheo Tự Tại giải thích – Đại Tùy Nam Ấn Độ Tam Tạng Đạt Ma Hấp Đa dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán – Tỳ Kheo Thích...

Luận Bồ Đề Tư Lương – Quyển thứ một

Thích Như Điển – Thứ tự kinh văn số 1660 thuộc Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 32, Luận Tập Bộ Toàn. Từ trang 517 đến trang 541. – Bản gốc của Thánh Giả Long Thọ. –...

Chiến Tranh, Thiên Tai, Động Đất, Sóng Thần

Vào cuối năm 2009 vừa qua tại sân vận động thể thao của thành phố Hamburg, Đức Quốc, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã giảng pháp cho trên 25.000 người Âu Châu nghe bằng tiếng Anh và tiếng Tây...

Hòa Thượng Phương Trượng

Hòa Thượng Thích Như Điển Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc Họ và tên: Lê Cường Đạo danh: Thích Như Điển Ngày và nơi sanh: 28 tháng 6 năm 1949, xã Xuyên Mỹ, quận Duy Xuyên, tỉnh...

Trà Xanh Cực Lạc

THÍCH NHƯ ĐIỂN Đã mấy mùa Xuân đi qua, mùa Thu trở lại, dòng đời vẫn trôi chảy, mây vẫn bay, nước vẫn thì thầm với rừng núi và cỏ cây… Con người cũng như thế, phải bị thời gian và...