2:29 chiều - Thứ Tư Tháng Một 17, 2018

Kỷ niệm 40 năm xa xứ Kỷ niệm 40 năm xa xứ

Cách đây đúng 40 năm về trước, vào ngày 22 tháng 2 năm 1972 Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover đã rời quê hương Việt Nam đến Nhật Bản du học; hôm ấy nhằm ngày mồng 8 tháng Giêng năm Nhâm Tý. Năm nay ngày 22 tháng 2 năm 2012 nhằm ngày mồng Một tháng hai năm Nhâm Thìn, Tăng Ni và Phật Tử chùa Viên Giác đã làm lễ kỷ niệm 40 năm ngày Hòa Thượng đã xa quê hương và ngày nay đang định trú tại xứ Đức.

Vào lúc 18 giờ ngày trên có khoảng 80 Phật Tử cùng chư Tăng Ni bổn tự 10 vị đã vân tập về Hội Trường chùa Viên Giác để tham gia lễ kỷ niệm nầy. “Nhân sự tùng sự” cũng là lý do để tổ chức tiệc mừng cho hai Đại Đức Thích Hạnh Giới, trụ trì chùa Viên Giác đã tốt nghiệp Tiến Sĩ Đại Học Hannover năm 2003 và Đại Đức Thích Hạnh Giả vừa tốt nghiệp Tiến Sĩ hạng tối ưu cũng tại Đại Học Hannover vào tháng 2 năm 2012 nầy. Hiện Đại Đức Thích Hạnh Giả đang dạy về Phật Giáo Việt Nam cho các sinh viên tại các Đại Học Hannover, Marburg và Jena ở Tiểu Bang Thüringen.

Đại Đức Thích Hạnh Lý thông qua chương trình lễ kỷ niệm và tiệc mừng, sau đó mời Hòa Thượng Phương Trượng có đôi lời bày tỏ nhân ngày kỷ niệm nầy. Tiếp đến Đại Đức Hạnh Lý cũng đã đọc bài “Ba thế hệ đậu Tiến Sĩ – Bác Sĩ Văn Học” để tán dương các vị Tăng Sĩ Việt Nam đã đỗ Đại Đăng Khoa như: Đại Đức Thích Như Tú (Đệ tử của Sư Ông – Cố Hòa Thượng Thích Long Trí”), Đại Đức Thích Nguyên Tân (Đệ tử của Sư Bá – Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh) và Đại Đức Thích Hạnh Giả, Đệ tử của Hòa Thượng Phương Trượng.
Sau đó là tiệc mừng, do các Phật Tử tại Hannover khoản đãi. Trong khi đó những lời ca giọng hát của quý Thầy Hạnh Thức, Đạo Hữu Như Thân, Đạo Hữu Diệu Hiền, Đạo Hữu Nguyên Trí, Đạo Hữu Thiện Huê, Đạo Hữu Đồng Lâm và Đạo Hữu Đoan Trang đã làm cho buổi tiệc càng thêm sinh động hơn.

Tiếp theo là lời tạ ơn Tam Bảo, Thầy Tổ, cha mẹ của Đại Đức Thích Hạnh Giới; những người đã trợ duyên cho Đại Đức hoàn thành con đường học tập cho đến xong bậc Tiến Sĩ và Đại Đức Thích Hạnh Giả cũng đã niệm ân, Thầy Tổ, cha mẹ, huynh đệ cũng như Đàn Na Thí chủ đã hỗ trợ cho Thầy ấy suốt một học trình dài trong 10 năm như vậy để thành tựu học vị Tiến Sĩ như ngày hôm nay. Thầy Hạnh Giả đã trang trọng dâng tấm bằng lên Hòa Thượng Bổn Sư cũng vừa là ân sư đã chăm sóc cho Thầy ấy từ vật chất đến tinh thần để thành tựu cấp bậc Hậu Đại Học nầy.

Hòa Thượng Phương Trượng đã tán dương các Đại Đức cũng như đã giới thiệu những luận văn cao học và luận án Tiến Sĩ của hai Thầy đã được các nhà xuất bản Viên Giác và Tectum in ấn phát hành trong thời gian qua đến với mọi người hiện diện.

Hòa Thượng Phương Trượng và hai Đại Đức đã lên cắt 2 chiếc bánh đặt song song để kỷ niệm ngày vui đặc biệt nầy. Cuối cùng Đại Đức Thích Hạnh Lý đã nói lời cảm tạ và hồi hướng bế mạc.

Mọi người ra về với niềm vui hỷ lạc. Vì dưới mái hiên chùa Viên Giác hay trước các giảng đường Đại Học tại nước Đức ngày nay, luôn có những Phật Tử người Đức lui tới viếng thăm, nhằm tìm hiểu học hỏi giáo lý Phật Giáo nhiệm mầu qua ngôn ngữ của nước sở tại.

http://www.youtube.com/watch?v=CEKBnGeLyKU

Nguồn :viengiac.de

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: H.T Bổn Sư

Comments are closed.