3:16 chiều - Thứ Ba Tháng Một 19, 8906

Chùm ảnh Chùa Viên Giác Thành Phố Hannover, Đức Quốc

Mặt tiền Chùa Viên Giác

Thượng Tọa Thích Như Điển
Phương Trượng Chùa Viên Giác

Thượng Tọa Thích Như Điển
Phương Trượng Chùa Viên Giác

Thượng Tọa Thích Như Điển
Phương Trượng Chùa Viên Giác

Thượng Tọa Thích Như Điển
Phương Trượng Chùa Viên Giác

Đại Đức Thích Hạnh Tấn và GĐPT


Đại Đức Thích Hạnh Tấn
Trụ Trì Chùa Viên Giác

Nguồn: quangduc.com

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: H.T Bổn Sư

Comments are closed.