8:12 sáng - Thứ Tư Tháng Một 17, 2018

BHD Khánh Hòa khai khóa bậc lực

BHD Khánh Hòa Khai Khóa Bậc Lực
BHD GĐPT KHÁNH HÒA TỔ CHỨC KHAI KHÓA BẬC LỰC
VÀ CẦU SIÊU ĐẠI ĐỨC THÍCH PHỔ HÒA
Ngày 6/3 2011 vừa qua tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa tại thành phố Nha Trang,Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỳ siêu hướng về giác linh Đại đức Thích Phổ Hòa (Huynh Trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân ), dưới sự chủ trì của chư Tăng và Thầy Trụ trì sở tại.Tại chánh điện hình ảnh Đại đức Thích Phổ Hòa được trang thiết trang nghiêm và toàn thể anh chị em có mặt xúc động khi được nghe giới thiệu về tiểu sử của người Thầy và là anh cả, một trong những vị có công sáng lập ra tổ chức GĐPT VN chúng ta.

Sau buổi lễ ,trên 60 Huynh trưởng bậc Lực từ khóa 11 đến khóa 16 ở lại dự khai khóa bậc học và tổng kết niên khóa 2010 .

16 năm qua Khánh Hòa đã có 15 khóa của Bậc Lực với hàng trăm anh chị Huynh trưởng theo học. Dù còn nhiều sự khảo đảo của thế nhân và môi trường nghịch chướng. Nhưng kể từ ngày rằm tháng bảy năm Ất Hợi 1995, khởi đầu tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn khóa 1 với 15 anh chị trong Ban Hướng Dẫn ghi danh tham dự bậc Lực đầu tiên tại Khánh Hòa, trực thuộc sự điều hành của BĐH bậc Lực Trung ương GĐPTVN tại quốc nội. Đến nay, khóa 11 đã kết thúc giai đoạn 1 sau năm năm theo học và khóa 16 năm thứ nhất được bắt đầu trong niên khóa 2011nầy.

Trong bảng tổng kết và đánh giá tình hình tu học có nhắc lại từ đầu với muôn vàn khó khăn mà anh chị khóa 1-2 và khóa 3 gặp phải ,nhưng tất cả với tinh thần Bi – Trí – Dũng đã khắc phục vượt qua, cùng nhau tìm Thầy, tìm tư liệu và tìm về bóng mát che chở của chư vị ân sư, của quý Ôn, quý Thầy để tiến tu cho bản thân và cho tổ chức. Với bộ kinh tinh túy Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa đồ sộ anh chị phải tự tìm Y chỉ Sư hướng dẫn… Nhưng dù sao vẫn còn quý Ôn, quý Thầy thương mến như cố Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm (dịch giả kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Ngài Thái Hư Đại Sư) với những buổi chiều được ngồi trong liêu, vừa nghe Ôn giảng vừa đuổi muỗi, hay cùng nhau vượt đèo dốc trong mưa bão về Ninh Hòa để được Thầy Thích Ngộ Tịnh giảng Pháp Bảo đàn kinh. Hoặc suốt ngày ngồi nghe Thượng Tọa Thích Tâm Trí tổng lược về Duy Thức học…

Vâng đúng vậy, nếu không được học bậc Lực có thể không bao giờ biết đến Thắng Pháp Tập yếu luận giải thích 7 lộ trình của Tâm, qua các cỏi từ Ác thú địa đến cỏi Dục giới và vô sắc giới. Cũng như qua Kinh Thắng Man biết được thế nào là thiên chức làm mẹ của Bồ Tát… và các bộ kinh khác trong quá trình 5 năm tu học của người Huynh trưởng, hầu trang bị hành trang vững chải trên con đường tu tập phục vụ cho lý tưởng GĐPTVN và cho chính mình.

TÂM KIM
Khành Hoà, Việt Nam
www.gdptthegioi.org

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Cực Lạc Cảnh Giới

Comments are closed.