8:11 sáng - Thứ Tư Tháng Một 17, 2018

Ấn Tượng Sen

Trong khi Việt Nam đã chính thức công nhận Hoa Sen như là biểu tượng của Quốc Hoa thì còn thiếu rất nhiều công sức và tâm tư của chúng ta dành cho những khám phá một cách trung thành về nét đẹp thuần khiết của Sen. Có chăng thì người ta đang lợi dụng sen cho một khía cạnh khác. Với Phật Giáo, Sen càng là một biểu tượng tôn nghiêm thuộc lĩnh vực tâm linh, sự thuần tịnh của tâm hồn và sự tối thượng của quả vị giác ngộ tối hậu.

“Ấn Tượng”, là chủ đề cho bộ ảnh nghệ thuật về những cánh lá sen mà quí vị đọc giả sẽ được thưởng thức sau đây do một nghệ danh người Hoa thực hiện. Hy vọng bộ sưu tầm này sẽ cho đọc giả những “Ấn Tượng” thực sự về những nét đẹp long lanh trong sự bình dị của sen.

Ảnh nguồn: 佛光音乐
Nhạc nền: OM [ॐ ]
Biên tập: Huệ Quang

Ấn Tượng Những Lá Sen 12

Ấn Tượng Những Lá Sen 01

Ấn Tượng Những Lá Sen 02

Ấn Tượng Những Lá Sen 03

Ấn Tượng Những Lá Sen 04

Ấn Tượng Những Lá Sen 05

Ấn Tượng Những Lá Sen 06

Ấn Tượng Những Lá Sen 07

Ấn Tượng Những Lá Sen 08

Ấn Tượng Những Lá Sen 09

Ấn Tượng Những Lá Sen 10

Ấn Tượng Những Lá Sen 11

Ấn Tượng Những Lá Sen 12

Ấn Tượng Những Lá Sen 13

Ấn Tượng Những Lá Sen 14

Ấn Tượng Những Lá Sen 15

 

http://tuvienhuequang.com/media/photos/2181-2012-02-27-10-24-24.html

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Cực Lạc Cảnh Giới

Comments are closed.